Välkommen till Skånestaden

Skånestaden Ekonomi AB är en redovisningsbyrå med inriktning på konsultationer inom fastighetsbranschen. Vår specialitet är bostadsrättsförvaltning. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Skåne till Bohuslän.

Endast konsultativa uppdrag utförs numera inom bostadsrättsförvaltning. Skånestaden Förvaltning AB är delägare med ca 15% av kapitalet i Vingården Bacina AB och dess serbiska dotterbolag.

 

 

Webbdesign - Argonova Systems | Länkpartners