Välkommen till Skånestaden

Skånestaden Ekonomi AB är en redovisningsbyrå med inriktning på konsultationer inom fastighetsbranschen. Vår specialitet är bostadsrättsförvaltning. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Skåne till Bohuslän.

2010 överlät Skånestaden Ekonomi AB bostadsrättsförvaltningen till Helgusgruppen Revision AB. Helgusgruppen är numera en stor professionell förvaltare av bostadsrätter och arbetar med ekonomisk förvaltning och rådgivning samt utbildning av föreningarnas styrelser. Skånestaden Ekonomi AB arbetar konsultativt åt Helgusgruppen med bostadsrättsfrågor.

 

 

Webbdesign - Argonova Systems | Länkpartners